Dagbesteding voor volwassenen en ouderen

Reportage RTV Amstelveen

 

Wij onderscheiden voor de dagbesteding de volgende doelgroepen:

 • volwassenen met een (tijdelijke) beperking

 • ouderen die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding waardoor (dreigend) isolement wordt voorkomen

 • revalidanten, mensen die na een ingrijpende gebeurtenis gedurende langere tijd moeten hestellen

 • mensen met een burn-out.

Er wordt veel waarde gehecht aan het intieme karakter van het dagcentrum. Voor dagbesteding wordt uitgegaan van maximaal 12 cliënten per dag. De herkomst van de cliënten voor de dagbesteding zijn onder te brengen in 4 groepen:

 • Cliënten die in behandeling zijn bij de GGZ.

 • Cliënten die een uitkering hebben van de gemeente(WWB)

 • Arbeidsongeschikte cliënten die een uitkering hebben via het UWV.
 •  
 • Clienten die geindiceerd zijn door het CIZ en een PGB hebben

 •  

  Dagbesteding voor ouderen
  alt

  2 dagen per week wordt dagbesteding verzorgd voor oudere vegeetachtigen of licht dementerenden die op zoek zijn naar een inspirerende omgeving. Hun mantelzorgers worden nadrukkelijk betrokken bij het programma en zijn van harte uitgenodigd in meer of mindere mate te participeren in de activiteiten.  Vanaf eind januari wordt een derde dag gestart.

  Doelgroep

  Wij richten ons op de groep cliënten die in de geheugenpoli of bij de huisarts net gediagnosticeerd zijn als vergeetachtig.

  Gezien de goede toegankelijkheid van het terrein en de gebouwen zijn fysieke beperkingen geen bezwaar. Er moet wel sprake zijn van enige zelfredzaamheid. Wanneer sprake is van uitgesproken wegloopgedrag of problemen bij de persoonlijke verzorging, zal de dagbesteding op de Amsteltuin niet (langer) kunnen plaatsvinden. In dergelijke situaties wordt overlegd met de casemanagers dementie en mantelzorger om een verantwoorde oplossing te zoeken.  

   

  Activiteiten

  Kenmerkend voor de werkwijze van de Amsteltuin is dat zaken worden geboden die de geest prikkelen en aanzetten tot activiteit. Zowel geestelijke als lichamelijke activiteiten worden geboden die passen bij de individuele mogelijkheden. De gemeenschappelijke momenten zijn een geweldige stimulans voor de geest en zorgen voor plezier en gezelligheid. De onderlinge steun die men elkaar biedt is vaak een streling voor het oog.

  Als het weer het even toelaast wordt er gezamenlijk gewandeld of buiten op het terras gezeten. Een enkeling draagt zijn steentje bij door wat te harken of te schoffelen.

  De geest wordt tenslotte cognitief gestimuleerd door verhalen, muziek en cursussen.  

  Hoogtepunt van de dag is de lunch die met elkaar wordt bereid en waar vervolgens uitgebreid van wordt genoten. Zo gauw het weer het toelaat wordt buiten geluncht.

   

  De mantelzorgers.

  De mantelzorgers staan samen met de cliënt centraal. Om hen te steunen kunnen ook zij deelnemen aan de dagactiviteiten, of delen daarvan. Regelmatig wordt met de mantelzorgers gesproken. Zo kunnen de ervaringen en problemen worden uitgewisseld.

  Zowel bij Steunpunt Mantelzorg als Vita Welzijn worden specialistische  programma’s verzorgd voor de mantelzorgers. Wij verwijzen graag naar deze bijeenkomsten.

  Eens per kwartaal wordt op een van de dagbestedingsdagen een breed overleg georganiseerd  met cliënten en mantelzorgers, specifiek met het oogmerk om de dagbesteding op de Amsteltuin te optimaliseren.

  Tot slot wordt eens per haklfjaar individueel gerapporteerd aan cliënt en mantelzorger over de afgelopen periode.

  De Amsteltuin hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven voor vele ouderen en hun mantelzorgers.  

   

  Begeleiding.

  Onder leiding van Tieke Roosen, eigenaar van de Amsteltuin en voorheen coördinator Welzijn bij een grote Verpleeg- en Verzorgingsinstelling, wordt de deelnemers een prettige dag met gevarieerde activiteiten  in een veilige omgeving geboden. De prachtige accommodatie heeft een huiselijke en landelijke sfeer en is midden in het groen gelegen. Grote tuinen, de kas, de moestuin, en natuurlijk de wijngaard, bieden volop mogelijkheden tot ontspanning en bezigheden buiten. Het gebouw en terrein zijn rolstoelvriendelijk.

  Tieke wordt ondersteund door vrijwilligers en activiteitenbegeleiders.

  In verband met een verantwoorde begeleiding zal de groep een maximale omvang van 12-14 deelnemers hebben.

   

  Pilot Gemeente Amstelveen.

   

  De gemeente Amstelveen stelt de Amsteltuin in staat in 2012 en 2013 een pilot uit te voeren voor deze doelgroep.

  Neemt gerust contact met ons op.

  U kunt zich ook aanmelden bij de casemanagers dementie, mantelzorg steunpunt, WMO-loket of bij de ouderenadviseurs van Vita Welzijn en Advies.

   

  Kosten.

  Aan de dagbesteding is een vergoeding verbonden, die zowel door de AWBZ ,WMO als particulier kunnen worden vergoed.

  Wilt u vooraf meer informatie, neem dan contact op met Tieke Roosen: 0628597270. U kunt ook een email sturen naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Wilt u zien hoe de omgeving eruit ziet kijk dan op onze website: www.amsteltuin.nl

   

  De AWBZ vergoeding van de dagbesteding kunt u aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via de website www.ciz.nl of door te bellen met het CIZ: 0900-1404. Voor een WMO vergoeding kunt u terecht bij het Loket van de Gemeente Amstelveen in het Raadhuis. U kunt de gemeente telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Telefoon (020) 540 49 11.

  Uiteraard kunt u ook terecht bij de Ouderenadviseurs van Vita Welzijn en Advies,

  telefoon: 020-5430430, of Steunpunt Mantelzorg, telefoon: 0900 1866.
  De dagbesteding voor ouderen wordt georganiseerd in samenwerking met Landzijde

  Zie voor een reactie van wethouder Herbert Raat van de gemeente Amstelveen:http://herbertraat.web-log.nl/mijn_weblog/2011/01/amsteltuin-een-parel-van-amstelveen.html
    
 
amsteltuin.nl, Powered by Jorick Hameter

Website statistieken gratis, LetsStat X1